Werkwijze

Intake

Bij vrij & zinnig starten we het traject met een intakegesprek zodat we elkaar wat beter leren kennen, maar ook om een duidelijk beeld te kunnen vormen van de hulpvraag die centraal staat en de verwachtingen die je van de therapie hebt.
We verkennen wat er speelt, waar we mee aan de slag kunnen gaan en kijken of er een klik is. 
In de meeste gevallen komt de hulpvraag vanuit de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen/jongeren. 
De intakegesprekken vinden dan ook plaats tussen de therapeut en de ouder(s)/verzorger(s). 


Diagnostiek

Wanneer je na de intake besluit het traject te willen voortzetten plannen we de eerste 3 sessies in. Tijdens deze sessies maak je diverse diagnostische, creatieve opdrachten met verschillende materialen. 
Het eindresultaat is hierbij niet belangrijk: het is de ervaring die telt!

De informatie uit het intakegesprek, de creatieve opdrachten en observaties die tijdens de eerste sessies zijn gedaan verwerk ik vervolgens in een persoonlijk, speciaal op jou afgestemd behandelplan. 

De materialen waarmee je gaat werken en de oefeningen die je aangeboden krijgt sluiten hierdoor goed aan bij je hulpvraag. 


Opbouw sessie

Iedere sessie heeft min of meer eenzelfde opbouw en duurt 50 minuten.
Het is aan te raden de sessies 1 keer in de week in te plannen, op die manier blijf je optimaal verbonden met je proces. 
In de meeste gevallen starten we met een korte oefening om op te warmen, gevolgd door een hoofdoefening. Soms blikken we even terug op de afgelopen periode, zijn er ontwikkelingen? 
Heb je een mooi inzicht opgedaan? 
Zijn we nog op de goede weg, of moeten we iets anders doen?

Tijdens het beeldend werken zal er niet veel gesproken worden, door de oefeningen in stilte te maken kun je namelijk bewuster ervaren wat de oefening met je doet. 

Waar mogelijk doe ik de oefening zelf ook mee terwijl je bezig bent, zo kunnen we onze ervaringen later delen en bovendien kun je dan ongestoord werken zonder het gevoel te hebben op de vingers gekeken te worden.

Na iedere oefening is er ruimte voor een nabespreking waarbij we kijken naar wat er tijdens de sessie is ontstaan, wat de oefening teweeg heeft gebracht en hoe dit samenhangt met je hulpvraag. 
Hierdoor doe je inzichten op die leiden tot ontwikkeling en groei!
Gedurende het traject let ik er goed op of we nog op de juiste weg zitten. 
Als het nodig is om van het behandelplan af te wijken of dingen anders te doen om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk groei kan plaatsvinden draag ik er zorg voor dat dit gebeurt. In sommige gevallen geef ik ook kleine huiswerkopdrachtjes mee voor thuis wanneer ik denk dat dit je extra zou kunnen ondersteunen. 


Eindevaluatie

We sluiten het traject af met een eindevaluatie.

Je kunt dit zien als een soort kleine (privé)expositie van al het door jou gemaakte werk.

We bekijken en bespreken de werken en leggen verbanden met situaties in het dagelijks leven, op deze manier kun je de opgedane inzichten en kennis integreren. 

De grote lijnen van wat er heeft plaatsgevonden komen nu naar voren.

Welke patronen heb je ontdekt en hoe ging je daar voorheen mee om? Hoe is dat nu? Wat heeft de therapie je opgeleverd en hoe ga je nu verder?

Dat is na deze eindevaluatie duidelijk.

Natuurlijk mag je na afloop al je werken mee naar huis nemen.

Een gemiddeld traject bestaat uit ongeveer 12-15 sessies, maar het is mogelijk dat je er minder of juist wat meer tijd voor nodig hebt om de ontwikkeling te maken die je voor ogen hebt.

Samen kijken we naar wanneer het juiste moment is om de therapie af te bouwen, te stoppen of de frequentie aan te passen.   


Ik vind het ontzettend dapper wanneer je besluit om in therapie te gaan! 

Dit betekent namelijk dat je een bewuste keuze maakt om aan de slag te gaan met je persoonlijke ontwikkeling en energie steekt in je gezondheid en welzijn.

Tijdens de therapie zul je merken dat er dingen in beweging komen, dat je op een nieuwe of andere manier naar jezelf en/of je omgeving leert kijken en dat er sprake is van groei.

Hoewel dat natuurlijk fantastisch is, kan het soms ook spannend of confronterend zijn. 

Ik doe mijn uiterste best om ervoor te zorgen dat jij je zo prettig en veilig mogelijk voelt tijdens, maar ook ná afloop van de therapie.
Uiteindelijk draait het natuurlijk om de opbrengst: weer lekker in je vel zitten. 
vrij & zinnig beeldende therapie voor kinderen en jongeren in Leiden