Privacyverklaring

Voor bezoekers van www.vrij-en-zinnig.nl
Beheerder: Laura Schepens
Laatst gewijzigde versie: 01-09-2019

Bescherming van je persoonsgegevens
Vrij & zinnig neemt de privacy van de door jou verstrekte persoonsgegevens zeer serieus. 
Deze worden dan ook enkel gebruikt in het kader van mijn dienstverlening met inachtneming van de daaraan gestelde wettelijke regels rondom 'Bescherming Persoonsgegevens'. 
Wanneer je gebruikt maakt van mijn diensten verwerk ik de volgende, door jou aangeleverde persoonsgegevens.
 

  • Voor en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoongegevens
  • E-mailadres
  • Overige gegevens (telefonisch of verstrekt tijdens correspondentie)


Wanneer je een therapeutisch traject bij vrij & zinnig doorloopt verwerk ik daarnaast gegevens over je algemene gezondheid en het verloop van de behandeling in een persoonlijk dossier.
De wet Bescherming Persoonsgegevens heeft daarnaast een meldplicht in het geval van datalekken. 

Doelstelling achter het verzamelen van je gegevens
Gegevens worden verzameld om de dienstverlening zoals we overeengekomen zijn te kunnen verlenen. Denk hierbij aan het kunnen opnemen van contact via email of telefoon, het afhandelen van betalingen, het informeren over wijzigingen van mijn diensten en afspraken en de uitvoering van wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte.

Bewaartermijn gegevens
De wettelijke bewaartermijn van je cliëntdossier is 15 jaar, voor overige administratie geldt een termijn van 7 jaar. Na afloop van deze termijn worden alle gegevens vernietigd.

Geheimhoudingsplicht
Uiteraard ga ik vertrouwelijk om met alles wat je mij vertelt en houd ik me als therapeut zijnde aan een geheimhoudingsplicht.
Alleen met jouw toestemming is het mogelijk om gegevens over je te verstrekken aan een derde partij.
Enkel in noodsituaties ben ik gemachtigd de geheimhoudingsplicht te doorbreken. Je kunt hierbij denken aan situaties waarbij jouw veiligheid of dat van een ander in gevaar komt.

Jouw rechten
Als cliënt heb je het recht om je persoonsgegevens/dossier in te zien, deze te corrigeren of te laten verwijderen.
Ook is het mogelijk om (eventuele) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de persoonsgegevensverwerking.
Daarnaast heb je ook recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit is mogelijk door bij mij een verzoek in te dienen om jouw gegevens naar jou, een ander of een door jou genoemde organisatie te sturen.
Hoe je dit doet?
Stuur het verzoek naar [email protected], samen met een kopie van je identiteitsbewijs. Zorg ervoor dat je pasfoto, de MRZ (strook met nummers onderaan je paspoort), het paspoortnummer en BSN nummer niet zichtbaar zijn.
Zo bescherm je jouw privacy.

Kwaliteit, klachten en geschillen
Om de kwaliteit van mijn handelen als therapeut te waarborgen ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT).
Hierdoor volg ik met regelmaat bij-en nascholingen, neem ik deel aan een intervisiegroep en voldoe ik aan de eisen die de vereniging aan mij stelt.
Wanneer je ontevreden bent over iets ga ik daarover graag met je in gesprek om te kijken wat we daaraan kunnen doen. 
Goede communicatie, openheid en transparantie vind ik erg belangrijk, daarom luister ik graag naar wat er beter kan.
Komen we er onverhoopt samen niet uit, dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging.
De NVKT voldoet aan de door de overheid gestelde eisen omtrent de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
De NVKT is onderdeel van de overkoepelende organisatie NVAZ en daardoor aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtenfunctionaris en landelijk erkende Geschillencommissie.

Ik verzamel koekjes
Een cookie kun je zien als klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op jouw device (zoals telefoon, tablet of pc) wanneer je de website bezoekt.
www.vrij-en-zinnig.nl gebruikt enkel technische- functionele cookies en
analytische cookies, deze maken geen inbreuk maken op je privacy en zijn noodzakelijk voor een goed werkende en gebruiksvriendelijke website.
Wil je geen cookies verzamelen? Dan kun je je hiervoor afmelden via de instellingen van je internetbrowser ('geen cookies opslaan').

Google Analytics
www.vrij-en-zinnig.nl is gelinkt aan het statistiekenpakket Google Analytics waar door analytische cookies worden geplaatst.
De functie van analytische cookies is om het bezoekersaantal van de website bij te houden en te zien hoe bezoekers de website gebruiken zodat de gebruiksvriendelijkheid geoptimaliseerd kan worden. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben ik deze statistieken nodig. Google Analytics anonimiseert de informatie zo goed mogelijk. Jouw IP-adres (gelinkt aan het device waarmee je de website bezoekt) wordt niet gebruikt waardoor er geen herleiding naar de persoon/gebruiker mogelijk is.
Lees meer over het privacybeleid van Google Analytics op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Wijzigingen privacyverklaring
vrij & zinnig heeft ten alle tijden het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Het is daarom raadzaam deze met regelmaat te bekijken zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. 

AGB-code persoonlijk: 90107415
AGB-code onderneming: 90066580
Kamer van Koophandel nummer: 75648954
NVKT registratienummer: 19NVKT143041922
www.vrij-en-zinnig.nl
[email protected]
06-34215068
Laura Schepens
Oostdwarsgracht 2a
2312PP Leiden