Blog

Waarom creativiteit belangrijk is voor de ontwikkeling van je kind.


Zoals Picasso ooit stelde: 'Iedereen is een geboren kunstenaar, de kunst is echter om dat ook te blijven'.  Als jong kind ontdek je de wereld door creativiteit. Het is dan ook niet voor niets dat creativiteit zo belangrijk is voor de ontwikkeling van je kind. Wat leert je kind dan precies door creatief te zijn, door te scheppen, vormen en creëren? En hoe stimuleer je de creativiteitsontwikkeling? In dit artikel lees je waarom creatief bezig zijn belangrijk is en deel ik een aantal manieren met je waarop je de creatieve ontwikkeling van je kind kunt stimuleren. 

Wat leert je kind door creatief bezig te zijn?

  • Je kind leert het vormen van een eigen oordeel/mening tegenover het geven van een 'juist' antwoord. Vrije expressie is altijd goed, mag er altijd zijn en is niet goed of fout. Je kind leert hierdoor dat er ruimte is om te experimenteren, te proberen en te durven! Dit doet het zelfvertrouwen van je kind veel goed. 


  • Je kind kan middels het scheppen van een beeld uitdrukken wat er van binnen leeft.  Op die manier kan bijvoorbeeld het tekenen van een indrukwekkende gebeurtenis bijdragen aan de verwerking daar van, iets dat op jonge leeftijd vaak met woorden nog niet lukt. 


  • Door het stimuleren van de linkerhersenhelft (die door creatief bezig zijn geactiveerd kan worden) leert je kind om buiten vaste kaders te denken. Je kind leert hierdoor dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden en dat er meerdere oplossingen voor een probleem mogelijk zijn. Dit maakt dat kinderen leren uitgaan van het positieve; werkt het een niet, dan proberen we toch gewoon het ander? Geen paniek!


  • Je kind traint flexibiliteit. Wanneer je kind een vooropgezet plan ten uitvoer brengt loopt dit vaak niet helemaal volgens plan. Hoe gaat je kind daarmee om? Laat hij of zij zich daardoor uit het veld slaan of zet het door en gaat het op zoek naar een oplossing? Die niet gewenste verfspat die per ongeluk op het papier terecht is gekomen kan met een beetje creativiteit veranderen in een prachtige vogel. Niet helemaal volgens plan, maar alsnog een succeservaring!


  • Het kind traint door creatieve bezigheden zijn/haar fijne motoriek.


  • Het waarnemingsvermogen van je kind zal door het creatief scheppen worden gestimuleerd.Hoe kun je creatieve ontwikkeling van je kind prikkelen en stimuleren? 

Tekenverhaal-spel

Een eenvoudig spelletje om met je kind te doen is het tekenverhaal-spel. Het principe is eenvoudig.

1. Neem een leeg vel papier en een aantal potloden en/of stiften en nodig je kind uit samen een verhaal te tekenen. Mijn ervaring is dat hoe groter het papier is, des te meer ruimte en mogelijkheid er is om de creativiteit te stimuleren.

2. Het kan voor het kind fijn zijn om als ouder het voortouw te nemen en een eerste onderwerp aan te dragen. Voorbeeld: 'Er was eens.. een kasteel'. Vervolgens teken je een kasteel op het blad.

3. Dan geef je de beurt door aan je kind en laat hem/haar het vervolg tekenen. Belangrijk is: alles is goed! Zorg ervoor dat je kind dit ook weet/voelt zodat het zich ongehinderd durft te uiten, óók als dat betekend dat er een paarse olifant met vleugels in het kasteel blijkt te wonen in plaats van een prins en prinses.

4. Daag je kind uit om het verhaal op een fantasievolle manier verder vorm te geven. Zorg er in ieder geval voor dat het verhaal altijd op een positieve manier eindigt zodat het spel een positieve lading krijgt en blijft behouden. Mocht je kind dit lastig vinden zorg er dan voor dat jij als ouder de laatste beurt krijgt en hier zorg voor draagt.

Karakters tekenen
Een mooie manier om je kind te prikkelen is door een tekenopdracht te koppelen aan een verhaal. Lees je kind een verhaal voor met daarin één of meerdere karakters/personages. Zelf een verhaal verzinnen waarin dit van toepassing is is ook een optie. Zorg er in ieder geval voor dat wanneer je een verhaal voorleest vanuit een boek het kind geen visuele input krijgt (door illustraties/afbeeldingen op de kaft of in het boek). Tijdens het voorlezen zal je kind zich een voorstelling gaan maken van de karakters. Vraag het kind na afloop om een van de karakters te tekenen zoals hij/zij dat voor zich ziet. Nog leuker is het wanneer broertjes/zusjes ook mee doen en jullie na afloop gezamenlijk de tekeningen kunnen bekijken. Ook hier weer geldt: alles is goed! Iedereen is vrij zijn/haar eigen interpretatie aan het karakter te geven.

Feestdagen en de gang door het jaar als inspiratie
Feestdagen en bijzondere gebeurtenissen zijn mooie gelegenheden om aan te grijpen wanneer het gaat om het aanmoedigen van creativiteit. Mijn ervaring is dat de meeste kinderen dol zijn op het maken van raamtekeningen. Koop een aantal raamkrijtstiften (bij de Hema of boekhandel) en nodig je kind uit om een tekening te maken op het raam. Het kan helpen om je kind even op gang te brengen door samen te brainstormen. Wat hoort er bijvoorbeeld allemaal bij pasen? Bij kerst, sint, de herfst/winter/lente/zomer, halloween, koningsdag etcetera? Genoeg gelegenheden om aan te grijpen. Zeker wanneer je kind geneigd is om altijd (min of meer) hetzelfde tekenen kan dit een mooie uitdaging zijn om zijn of haar horizon te verbreden!